Een nucleair ongeval in Nederland

De kans op een ongeval bij een nucleaire installatie in Nederland is klein. Nucleaire installaties zoals kerncentrales zijn veilig en voldoen aan strenge eisen.

Als er toch een ongeval gebeurt in een nucleaire installatie kan er radioactief materiaal in de omgeving vrijkomen. Als het stralingsniveau hoog is, moeten mensen zich hiertegen beschermen.

Denk vooruit

Wat kun je zelf doen bij een nucleair ongeval?

  • Bij grotere ongevallen, bijvoorbeeld met een kerncentrale in of bij Nederland, kan het nodig zijn om jodiumtabletten in te nemen . Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld je woonplaats en leeftijd. Als jij tot de doelgroep hoort, heb je de tabletten op je woonadres ontvangen.
  • Let op: neem nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt uitsluitend als het op het juiste moment wordt ingenomen. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op. 
  • Kijk voor meer informatie over jodiumtabletten op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/jodiumtabletten.
  • Kijk of luister naar de regionale omroep. Volg de instructies van de overheid op.

Wat doet de overheid?

Tussen het moment waarop in de kernreactor een incident gebeurt en het moment waarop mogelijk radioactiviteit in de omgeving kan vrijkomen, zit meestal tijd om maatregelen te nemen om mensen te beschermen. Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie. En de ernst van het ongeval. De overheid kan verschillende maatregelen treffen:

  • Mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven).
  • Groepen mensen adviseren om jodiumtabletten te slikken.
  • Een gebied evacueren.
  • Er kunnen ook maatregelen worden getroffen op een ander gebied. Denk aan het verplicht binnen houden van vee of het sluiten van tuinbouwkassen waar voedsel wordt geteeld. Of dit nodig is, hangt af van het soort ongeval en bijvoorbeeld de windrichting in Oekraïne.