Een stralingsincident in Nederland

De kans op een stralingsincident in Nederland is klein. Nucleaire installaties zoals kerncentrales zijn veilig en voldoen aan strenge eisen. Bij een ongeval in een nucleaire installatie kan er radioactief materiaal in de omgeving vrijkomen. Het stralingsniveau kan zo hoog zijn dat mensen zich hiertegen moeten beschermen.

Denk vooruit

  • Zorg dat je weet hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.
  • Weet of jouw woning en werk zich bevindt in een zone waarin mogelijk maatregelen afgekondigd kunnen worden bij een (dreigend) kernongeval. Deze maatregelen kunnen zijn: evacuatie en schuilen. Kijk hiervoor op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
  • Bij grotere ongevallen, bijvoorbeeld met een kerncentrale in of bij Nederland, kan het nodig zijn om jodiumtabletten in te nemen. Als dit op jou van toepassing is, heb je deze op je woonadres ontvangen. 
  • Let op: neem nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt uitsluitend als het op het juiste moment wordt ingenomen. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op. 
  • Kijk voor meer informatie over jodiumtabletten op Rijksoverheid.nl.
  • Kijk of luister naar de regionale omroep. Volg de instructies van de overheid op.

Wat doet de overheid?

Tussen het moment waarop in de kernreactor een incident gebeurt en het moment waarop mogelijk radioactiviteit in de omgeving kan vrijkomen, zit meestal tijd om maatregelen te nemen om mensen te beschermen. Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie. En de ernst van het ongeval. De overheid kan verschillende maatregelen treffen:

  • Mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven).
  • Groepen mensen adviseren om jodiumtabletten te slikken.
  • Een gebied evacueren.
  • Er kunnen ook maatregelen worden getroffen op een ander gebied zoals een graas- en vervoersverbod of het sluiten van kassen.