Ongeval kerncentrale in Oekraïne

Bij een kernongeval in een kerncentrale in Oekraïne komt de gevaarlijke straling niet in Nederland. De afstand van Nederland tot Oekraïne is daarvoor te groot. Extra maatregelen zijn dan niet nodig. 

Denk vooruit

  • Het is niet nodig om te evacueren of te schuilen.
  • Bij een ongeval bij een kerncentrale in Oekraïne zijn geen directe maatregelen (zoals schuilen of evacueren) nodig omdat de afstand te groot is.
  • Het slikken van jodiumtabletten is niet nodig. Het zomaar slikken van de tabletten kan zelfs schadelijk zijn. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op. 
  • Kijk op www.rijksoverheid.nl voor de meest actuele informatie.

Wat doet de overheid

  • Nederland werkt internationaal samen met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties (VN). In Nederland is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) contactpunt voor een stralingsongeval in het buitenland.
  • Als er een ongeluk met een kerncentrale in Oekraïne gebeurt, dan houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het stralingsniveau in Nederland en Europa in de gaten. 
  • Het kan wel zo zijn dat er enkele maatregelen nodig zijn om de voedselketen te beschermen. Zoals een graasverbod voor koeien of het sluiten van de kassen. Of dit nodig is hangt af van het soort ongeval en bijvoorbeeld de windrichting van Oekraïne.