Home

In Nederland zijn we goed voorbereid op rampen en incidenten, daarom komt de juiste hulp snel tot stand. Er zijn nu geen aanwijzingen dat er iets ergs staat te gebeuren. Toch kan er altijd iets onverwachts gebeuren.

Een grote stroomuitval, overstroming, extreme hitte of storm kan grote gevolgen hebben voor jou en de mensen om je heen. Je kunt je hier op voorbereiden. Door na te denken over deze risico’s en hier met mensen om je heen over te praten. Zo zorgen we er samen voor dat we veilig zijn en blijven.