Communicatiemiddelen

Ben je werkzaam bij een veiligheidsregio of gemeente? Maak dan gebruik van deze communicatiemiddelen. De toolkit wordt beschikbaar gesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en bestaat uit middelen, voor social media en print.

Toolkit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een toolkit ontwikkelt. Deze toolkit bevat onder andere socialmediaberichte (tekst en beeld) en video's. De communicatiemiddelen zijn ook voor communicatie in je eigen gemeente te gebruiken. Klik hier voor de toolkit op www.vnog.nl. Deze VNOG-toolkit is te gebruiken tot maart 2025.