Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op denkvooruit.nl, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Daarnaast voldoet de website ook aan de andere eisen van de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar deze website onderdeel van uitmaakt.