Brand en explosie

De kans dat je in Nederland thuis een brand meemaakt is 1 op de 65. De meeste woningbranden ontstaan door roken, koken en elektrische apparaten. Binnen drie minuten kan een kleine brand al uitgroeien tot een grote. Dit betekent dat je moet voorkomen dat er brand uitbreekt. En als dit dan toch gebeurt, dat je snel en veilig kunt vluchten.

Denk vooruit

  • Installeer rookmelders in de vluchtwegen en alle ruimten waar brand kan ontstaan.
  • Koop een blusdeken of een brandblusser. Een beginnende brand in je woning kun je in veel gevallen zelf blussen met een blusdeken of een geschikt blusmiddel. In een woning is een sproeischuimblusser van 6 liter het meest geschikt.
  • Leg je telefoon naast je bed en leg huissleutels op een vaste plek. Het liefst bij de deuren.
  • Maak een vluchtplan en bepaal ook een alternatieve, tweede vluchtroute. Bespreek dit plan met je huisgenoten;Doe altijd de binnendeuren dicht voordat je gaat slapen. Je hebt dan meer kans en tijd om veilig te vluchten.
  • Bel bij brand altijd 112.
  • Kijk op www.brandweer.nl voor meer informatie en tips over brandveiligheid, brand voorkomen en wat te doen als het toch mis gaat.

Wat doet de overheid?

In Nederland gelden strenge regels voor de opslag en het vervoer van explosieve stoffen.