Droogte

We kennen steeds vaker periodes van droogte. Tijdens droogte is er minder water dan we nodig hebben. Bijvoorbeeld als er weinig regen valt en er ook weinig water via de Rijn en Maas ons land binnenkomt. Dit kan voor problemen zorgen, zoals een te lage stand van het grondwater en een mindere kwaliteit van het zwemwater. Ook kan het water in rivieren laag staan. Hier heeft de scheepvaart last van. Het droogteseizoen begint ieder jaar op 1 april en loopt tot en met september. Tijdens periodes van droogte is het niet op elke plek van Nederland even droog.

Denk vooruit

  • Bewust omgaan met water is altijd een goed idee. Laat water niet onnodig stromen en douche liever niet langer dan 5 minuten.
  • Gebruik een regenton om regenwater op te vangen. Regenwater is een goed alternatief voor leidingwater om bijvoorbeeld de auto mee te wassen of de tuin te sproeien.
  • Tijdens droogte is er voldoende drinkwater beschikbaar. Het kan zijn dat de waterstraal kleiner is.
  • Lees hier tips om bewust om te gaan met drinkwater tijdens droogte.

Wat doet de overheid?

  • Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden het hele jaar goed in de gaten en treffen maatregelen als dit nodig is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het waterpeil tijdelijk verhogen, het beschikbare water verdelen door sluizen, gemalen en pompen en er kunnen maatregelen worden genomen om de scheepvaart zo lang mogelijk door te kunnen laten varen.
  • Drinkwaterbedrijven zorgen er tijdens droogte dat er voldoende drinkwater is.
  • Er kan in je regio een sproeiverbod komen. Volg deze altijd op. 
  • De overheid maakt extra geld vrij voor de aanpak van droogte de komende jaren.