Een nucleair ongeval in Nederland

De kans op een stralingsincident in Nederland is klein. Nucleaire installaties zoals kerncentrales zijn veilig en voldoen aan strenge eisen. Als er toch een ongeval gebeurt bij een nucleaire installatie kan er radioactief materiaal in de omgeving vrijkomen. Dit kan zorgen voor een hoger stralingsniveau. Er zijn dan maatregelen nodig om mensen te beschermen.

Denk vooruit

 • Zorg dat je NL-Alert werkt op je mobiele telefoon. Als er een incident in je buurt is, lees je in het NL-Alert wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden.
 • Weet hoe je thuis het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.
 • Rondom een nucleaire installatie zijn gebieden waarin de overheid direct maatregelen neemt bij een kernongeval. Lees meer hierover op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
 • Directe maatregelen bij een nucleair ongeval kunnen zijn: evacuatie, schuilen en het innemen van jodiumtabletten. Kijk hier voor meer tips

Wat kun je zelf doen bij een nucleair ongeval?

 • Bij grotere ongevallen, bijvoorbeeld met een kerncentrale in of bij Nederland, kan het nodig zijn om te schuilen. Je krijgt dit te horen via een NL-alert op je mobiele telefoon. Je blijft dan binnen in je huis of op de plek waar je op dat moment bent. En sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Deze maatregel kan tot 48 uur duren. Zorg er daarom voor dat je een noodpakket hebt.
 • Je kunt van de overheid de instructie krijgen om jodiumtabletten in te nemen. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld je woonplaats en leeftijd. Als jij tot de doelgroep hoort, heb je de tabletten op je woonadres ontvangen. Weet dus waar je deze jodiumtabletten hebt liggen. Let op: neem nooit zomaar een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt alleen als het op het juiste moment wordt ingenomen. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op. 
 • Kijk voor meer informatie over jodiumtabletten op rijksoverheid.nl
 • Actuele informatie is te vinden op de website van www.rijksoverheid.nl, van uw veiligheidsregio, of via de lokale radio- of tv-zender.  Volg de instructies van de overheid op.

Wat doet de overheid?

Er zit veel tijd tussen het moment waarop een nucleair ongeval gebeurt en het moment dat radioactief materiaal in de omgeving kan komen. De overheid is dan al gewaarschuwd en neemt meteen maatregelen om mensen te beschermen. Het verschilt per situatie welke maatregelen dat zijn. En is afhankelijk van de ernst van het ongeval. De overheid kan verschillende maatregelen treffen:

 • Mensen vertellen dat ze moeten schuilen (gebouw binnen gaan of binnen blijven).
 • Sommige groepen mensen worden geadviseerd om jodiumtabletten te slikken.
 • Mensen uit een gebied evacueren.
 • Er kunnen ook andere soorten maatregelen worden getroffen. Denk aan het verplicht binnen houden van vee of het sluiten van tuinbouwkassen waar voedsel wordt geteeld. Of dit nodig is, hangt af van het soort ongeval, de afstand tot het ongeval en bijvoorbeeld de windrichting.