Ongeval kerncentrale in Oekraïne

Een ongeval in een kerncentrale in Oekraïne leidt niet tot een hoog stralingsniveau in Nederland. De afstand tussen Nederland en Oekraïne is te groot. Hierdoor is de radioactieve stof die via de lucht naar Nederland komt al genoeg verdund. Het is dus niet nodig om te schuilen, evacueren of jodiumtabletten te slikken.

Denk vooruit

  • Het is niet nodig om te evacueren of te schuilen als er een ongeval is in een kerncentrale in Oekraïne. Het slikken van jodiumtabletten is ook niet nodig. Het zomaar slikken van de tabletten kan dan zelfs schadelijk zijn.
  • Als er iets gebeurt met een kerncentrale in Oekraïne, komt de meest actuele informatie op www.rijksoverheid.nl.

Het kan wel zo zijn dat er enkele maatregelen nodig zijn om ons voedsel te beschermen. Zoals een graasverbod voor koeien of het sluiten van kassen. Of dit nodig is, hangt af van het soort incident en bijvoorbeeld de windrichting in Oekraïne.

Wat doet de overheid?

  • Nederland werkt internationaal samen met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties (VN). In Nederland is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) contactpunt voor een ongeval in het buitenland.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt steeds het stralingsniveau in Nederland in de gaten. Wanneer er een ongeluk met een kerncentrale in Oekraïne gebeurt, dan houdt het RIVM ook het stralingsniveau in heel Europa in de gaten.